ardele

Visie
Mijn taak als architect

Een nieuwbouw of grondige verbouwing is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Op korte tijd moeten er heel wat keuzes gemaakt worden, met belangrijke gevolgen.

Als architect beschouw ik mijn taak veel ruimer dan het louter tekenen van plannen en controleren van de werken. In de eerste plaats wil ik mijn kennis, ervaring en esthetisch inzicht inzetten om u te begeleiden in het maken van de juiste keuzes.
Dit start bij het formuleren van de juiste wensen. Ik trek graag ruim de tijd uit om te onderzoeken hoe u leeft, woont, werkt,... om daaruit een ontwerp te creren dat perfect aansluit bij uw persoonlijke situatie. Aan de hand van 3D beelden wordt dit ontwerp aanschouwelijk voorgesteld.
Als ingenieur-architect heb ik ook voldoende bagage om veel technische aspecten reeds tijdens de voorontwerpfase in rekening te brengen, en zal ik steeds de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid bewaken.


Duurzaam bouwen

Ik wil me als architect niet vastpinnen op n enkele uiterlijke stijl. Mijn aandacht gaat veeleer uit naar wat er in het gebouw gebeurt, we brengen hier immers een groot deel van onze tijd door. Architectuur moet mijns inziens het ideaal hebben een betere leefomgeving te creren, een aangename, gezonde, lichte, luchtige,... binnenomgeving is hierbij onontbeerlijk.

Bouwen heeft een grote impact, niet enkel op ons eigen leven maar ook op de omgeving eromheen. Mijn ambitie als architect is het realiseren van uw wensen en dromen met een maximaal respect voor de omgeving en het milieu. Duurzaam bouwen is dan ook een evidentie.
Dat uit zich in de eerste plaats door aandacht voor het beperken van de energievraag, o.a. door doorgedreven isolatie en een ontwerp dat maximaal profiteert van de gratis warmte van de zon in de winter. Naast de evidente milieuwinsten levert dit ook een comfortabeler gebouw, en fors verlaagde stookkosten.

Naast het beperken van de energievraag wordt er ook rekening gehouden met het (bio-) ecologische aspect; het gebruik van bouwmaterialen en technieken met een kleine ecologische impact en het beperken van schadelijke stoffen in de woning. Om zo te komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam, in een gezond huis, in een gezonde leefomgeving.

Vaak zal ik als bouwmethode houtskeletbouw (HSB) adviseren. Hierbij kan de muurdikte beperkt blijven ondanks een doorgedreven isolatie. Mits een grondige voorbereiding (en een architect met voldoende kennis van bouwdetaillering en uitvoeringstechnieken) kan de ruwbouwfase drastisch ingekort worden en kan u na enkele weken starten met de afwerking.Als u meer informatie wenst over mijn werkwijze, kan u mij steeds vrijblijvend contacteren voor een afspraak.